Linkstrategy
Image default
Woningen

Het doel van een brandmeldinstallatie

Gebouwen moeten veilig gebruikt kunnen worden, zonder dat bewoners, gebruikers of de omgeving extra risico lopen. Daarom staan in het Bouwbesluit 2012 verschillende maatregelen om bouwwerken veilig te kunnen gebruiken. Zo moet er bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie aanwezig zijn. En die moet regelmatig worden gecontroleerd en worden gecertificeerd. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe zorg je ervoor dat je aan de voorwaarden voldoet?

Waarom is een goede brandmeldinstallatie zo belangrijk?

Een goede brandmeldinstallatie is zo belangrijk, omdat het veel schade kan voorkomen. Het doel van een brandmeldinstallatie is immers om een brand op tijd te detecteren, te signaleren en te melden. Op die manier kunnen mensen en dieren veilig worden gesteld door het pand te ontruimen. De brand kan dan worden bestreden. Zo voorkom je ongevallen en schade.

Onder een brandmeldinstallatie scharen we niet alleen de brandmelder zelf, maar ook branddeuren en blusinstallaties. Wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is, is ook een ontruimingsalarminstallatie verplicht, en moet er een ontruimingsplan zijn.

De staat van de installatie

Om te bepalen wat de staat is van de brandmeldinstallatie, moet regelmatig een inspectie brandmeldinstallatie worden gedaan. Je kunt ook een inspectie laten uitvoeren op vrijwillige basis. Op die manier heb je meer zekerheid over de uitvoering en de status van je brandmeldinstallatie, Bij een inspectie wordt gekeken naar de doelstelling van de installatie. Ook wordt er gecontroleerd op (technische) fouten en worden de bijbehorende sturingen getest.

Naast de techniek, is er ook aandacht voor de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de installatie en de opslag. Aan de hand van de inspectie, stelt het gecertificeerde bedrijf dat het onderzoek uitvoert, een inspectierapport op.

Verder kijken dan de brandmelder

Voor een goede brandveiligheid is het belangrijk dat eigenaren van gebouwen verder kijken dan alleen de brandmelder. Er zijn nog zoveel meer aspecten die bijdragen aan een goede brandveiligheid. Wie wil weten waar nog wat te verbeteren valt, kan een inspectie brandveiligheid laten uitvoeren. In dat geval onderzoekt een gecertificeerd bedrijf de bouwkundige brandveiligheid. Hoe zit het met de brandwerende muren? Zijn vluchtwegen goed bereikbaar? Klemt de nooddeur niet? Dat soort zaken worden onderzocht bij een dergelijke inspectie.

Van elke inspectie ontvangt het bedrijf of de organisatie een volledig rapport, die bestaat uit de zogenaamde plantoetsing en een analyse van de bouwtekeningen. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan. Zo zorg je voor meer veiligheid en extra veiligheid binnen het pand. Want een goede brandveiligheid, daar hebben we allemaal baat bij.