Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring Keuringshuis

Onafhankelijk advies bij de aankoop van een huis

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de onderhoudstoestand van een pand en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. De bouwkundige keuring is een momentopname van de staat van een pand en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten tijde van de inspectie is aangetroffen. Zo krijgt u een beeld van de eventuele kosten die gebreken aan de woning en direct noodzakelijk herstel met zich meebrengen. Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij de aan- of verkoop van uw woning. Ook een tussentijdse keuring is verstandig om de huidige staat van uw woning vast te stellen.

Waarom een bouwkundige keuring?

Met het kopen of verkopen van een woning is vaak veel geld gemoeid. Met een bouwkundige keuring en bijbehorende rapportage krijgt u een duidelijk beeld van de bouwkundige staat en de onderhoudstoestand van een object. Bij een ouder pand is het niet onverstandig om tijdens het proces van aankoop van een woning het huis te laten inspecteren op gebreken. Verborgen gebreken, zoals lekkages of houtworm of houtrot, komen dan aan het licht. Het bouwkundige onderzoeksrapport geeft samen met het taxatierapport een objectief beeld van de waarde van het huis. Je kunt de gegevens uit het rapport bijvoorbeeld gebruiken bij onderhandelingen over de vraagprijs of voor een inschatting van te maken kosten voor onderhoudswerkzaamheden.

Kortom, er wordt door een onafhankelijke partij naar het object gekeken, waarbij het niet uit maakt of er nou verkocht of (aan)gekocht wordt. De staat van het object zoals het bij de inspectie wordt aangetroffen komt in de rapportage. Een bouwkundige keuring geeft een stuk onderbouwing en ondersteuning in het aan- of verkoopproces en geeft daarmee meer openheid in wat u van een woning mag verwachten.

Ga naar de website van Keuringshuis bouwkundige keuringen –>

Voor meer info : volg de link