Linkstrategy
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Denkt u ook dat uw leven in duigen valt bij ontslag ?

Als u uw baan verliest dan levert dat gevoelens op van schaamte, moedeloosheid, onrechtvaardigheid, wanhoop en boosheid. Er komen talloze vragen en onzekerheden op u af: hoe moet het nu verder? Hoe ziet mijn toekomst er uit? Kan ik mijn hypotheek nog wel betalen? Hoe moet het nu met de studie van mij kinderen?

Dacht u nou werkelijk dat u de enige was met dit soort gevoelens ?

Natuurlijk niet! Het verwerken van deze gevoelens kost veel tijd en energie. Die tijd moet u ook nemen. Bij gedwongen of dreigend ontslag of als u geen werk hebt kunt u samen met een outplacement bureau samen op weg naar een nieuw perspectief, een nieuwe baan. Samen met u stelt het outplacementbureau het begeleidingstraject vast. Het outplacementbureau bepaalt samen met u de inhoud en duur van de begeleiding. Bij outplacement gaat men steeds uit van de volgens uitgangspunten: de begeleiding is altijd individueel, thuis in uw vertrouwde omgeving of bij het outplacementbureau op kantoor. U bepaalt de plek waar de begeleiding plaats vindt; in het traject staan uw individuele wensen en capaciteiten centraal. Alleen uw belang behoort immers voorop te staat: intensieve persoonlijke ondersteuning die op maat is gesneden. Het traject is sterk resultaat gericht, maar met één doel: een nieuwe baan. Want dat is waar outplacement voor staat: een nieuwe en vooral duurzame baan bij een nieuwe werkgever.


Outplacement biedt uitkomst voor ontslagen medewerkers

Outplacement: van bedreiging naar uitdaging

Als u niet meer bij de organisatie past of de organisatie niet meer bij u dan is outplacement een uitgelezen mogelijkheid om op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Uw mogelijkheden en talenten zijn het vertrekpunt naar die toekomst.

Na een goede gedegen analyse van de ontstane situatie gaat het outplacementbureau aan de slag met een outplacementtraject. Het traject wordt altijd toegesneden op uw persoonlijke situatie. Grofweg bestaat een outplacementtraject iot de volgende fases:

Tijdens dit onderdeel wordt een inschatting gemaakt van het slagen van herplaatsing en wordt een trajectplan opgesteld.

Hierbij wordt de nadruk gelegd op verliesverwerking, arbeidsoriëntatie, aanleg en interesse, een sterkte-/zwakteanalyse, persoonlijke doelen en veranderingsprocessen;

begeleiding bij sollicitaties via een individueel actieplan;

via de beschikbare netwerkorganisaties actief de arbeidsmarkt benaderen.

https://www.outplacementbureau.nl