Linkstrategy
Image default
Gezondheid

Wat is legionellapreventie?

Legionella is een vervelende bacterie voor veel mensen. De bacterie kan ziekmakend zijn en kan de veteranenziekte tot gevolg hebben. Deze ziekte wordt verspreid door het inademen van kleine druppeltjes leidingwater. Daarom moeten sommige eigenaren van locaties met een (drink)waterinstallatie maatregelen nemen om de uitbraak van de ziekte te voorkomen. Dat gebeurt middels legionellapreventie.

Waarom legionellapreventie?

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en de 50 graden Celsius. Wanneer iemand besmet raakt door het inademen van de bacterie, ontstaat er niet meteen een ziektebeeld. Maar als er wel klachten ontstaan, gebeurt dat binnen twee tot tien dagen nadat de bacterie is ingeademd. Je kunt dan last krijgen van milde, griepachtige klachten. Soms kan een bacterie zorgen voor een ernstige longontsteking. Dan spreken we van de veteranenziekte. Deze soort longontsteking is zo ernstig, dat mensen eraan kunnen overlijden. Er bestaat geen vaccin tegen de bacterie.

Daarom is er genoeg reden om te werken aan legionellapreventie. Zo moeten eigenaren van bepaalde locaties aan de slag met allerlei maatregelen en beheersplannen. Voorbeelden van deze locaties zijn bijvoorbeeld:

 

  • Asielzoekerscentra;

  • Badinrichtingen (zoals zwembaden en sauna’s);

  • Benzinestations en wegrestaurants met douches;

  • Bungalowparken en (mini)campings;

  • Gevangenissen en politiebureaus;

  • Jachthavens;

  • Hotels, pensions en bed and breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen;

  • Ziekenhuizen en zorginstellingen.

Is legionellacontrole verplicht?

Voor de eerdergenoemde locaties is een legionellabeheersplan verplicht. Het opvolgen van de maatregelen is verplicht. Ook moeten deze locaties minimaal twee keer per jaar het water laten controleren op legionella. Een gecertificeerd bedrijf moet dan langskomen om bijvoorbeeld monsters te nemen of een keerklepcontrole uit te voeren. De eigenaar van de installatie is verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te drinken als er meer dan 100 kolonievormende eenheden per liter worden gevonden in het water. Een goede waterbehandeling is dus broodnodig.

Wie eigenaar is van een gebouw met een collectieve leidingwaterinstallatie, heeft een zorgplicht voor deugdelijk leidingwater. Dat geldt niet alleen voor drinkwaterbedrijven, maar voor alle eigenaren van collectieve watervoorzieningen en leidingnetten.

Verplichte maatregelen nemen

Soms is het verplicht om maatregelen te nemen. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het laten uitvoeren van een risicoanalyse, door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Daaruit vloeit een beheersplan, die eveneens door een gecertificeerd bedrijf moet worden uitgevoerd. Daarin staat welke maatregelen er moeten worden genomen. De leidingen regelmatig doorspoelen kan daar en voorbeeld van zijn. Alle maatregelen die worden genomen, moeten worden geregistreerd in een logboek.

Zoals gezegd moet minimaal twee keer per jaar het water worden gecontroleerd. Wanneer er meer dan 1.000 kve/l in het water zitten, moet er een melding worden gemaakt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.